ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” TOISC รุ่น 14-15

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TOISC รุ่น 14

 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก TOISC รุ่น 15