ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน EXHIBIT AT FIABCI GLOBAL BUSINESS SUMMIT 2018

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน EXHIBIT AT FIABCI GLOBAL BUSINESS SUMMIT 2018

ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย >>>>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<<<<

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ exhibition@fiabciindonesia.com