ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนไทยในเส้นทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวันออก (BIMP-EAGA) ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย (โกตากีนาบาลู) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (มานาโด และบิตุง) ระหว่างวันที่ 16-21 กันยายน 2561

31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

 

กำหนดการ

 

แบบตอบรับ