ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Invest Japan Seminar 2019 จัดโดย เจโทร กรุงเทพฯ

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เรียน ท่านผู้ประกอบการ/ผู้สนใจ

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้รับการประสานจาก เจโทร กรุงเทพฯ ว่ามีกำหนดจัดงาน Invest Japan Seminar 2019 และ Networking Reception

ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 17.30 น. ณ The Landmark Bangkok Hotel

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้าไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น

 

หากท่านสนใจเข้าร่วม โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และวิธีการลงทะเบียนได้ตามเอกสารแนบ

หรือติดต่อเจโทร กรุงเทพ โดยตรงที่

Ms. Napaporn

โทร 02-253-6441 ต่อ 146

หรือ 

Ms. Natcha

โทร 02-253-6441 ต่อ 127