ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC)" รุ่นที่ 16 และ 17

24 เมษายน พ.ศ. 2562

 

รายละเอียดตารางการอบรมและแผนการศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ