ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ : งาน "The 2020 Afrika Business and Investment Forum (AFRIBIF 2020)"

16 มกราคม พ.ศ. 2563

       สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย จะจัดงาน "The 2020 Afrika Business and Investment Forum (AFRIBIF 2020)" ระหว่างวันที่ 23-27 มีนาคม 2563 ณ Nicon Luxuary Hotel กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย โดยงานดังกล่าวเป็นงานประชุมด้านเศรษฐกิจที่เน้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสการลงทุนในทวีปแอฟริกา ภายในงานจะมีการพบปะหารือระหว่างตัวแทนของภาครัฐและภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจในด้านต่างๆ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นักธุรกิจจัดแสดงสินค้าและบริการหลายประเภท อาทิ การบริการด้านการเงินและการลงทุน ธุรกิจแฟรนไชส์ เทคโนโลยีด้านอาหาร แฟชั่นและสิ่งทอ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูข่้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.afribif.com