ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์: สำนักงานบริหารกองทุนฮัจย์อินโดนีเซีย (Hajj Fund Management Agency)

6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

      ประชาสัมพันธ์: สำนักงานบริหารกองทุนฮัจย์อินโดนีเซีย (Hajj Fund Management Agency หรือชื่อย่อในภาษาอินโดนีเซียว่า BKPH) มีหน้าที่บริหารจัดการกองทุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ของชาวอินโดนีเซีย และปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการมูลค่า 8,770 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีความประสงค์ที่จะลงทุนในต่างประเทศ ในลักษณะการลงทุนโดยตรงหรือการลงทุนรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่การลงทุนในหลักทรัพย์ โดยต้องเป็นไปตามกฎหมายชารีอะห์ และประสงค์จะลงทุนในประเทศไทยในอุตสาหกรรมฮาลาล อาหารแช่แข็งและเครื่องเทศ โดยเห็นว่าการลงทุนดังกล่าวจะเป็นการเปิดตลาดให้กับภาคธุรกิจไทยให้สามารถเข้าถึงตลาดอาหารฮาลาลทั้งในอินโดนีเซียและภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไป 

     หน่วยงานของไทยที่สนใจเปิดรับการลงทุนดังกล่าวจาก BKPH สามารถประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ประสานงาน คือ Mr. Emir Rio Krishna ตำแหน่ง Acting Deputy, Foreign Investment and International Relations โทรศัพท์ +62811146810 หรืออีเมล์ Emir@bpkh.go.id

 

Presentation