ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา Webinar ภายใต้หัวข้อ "Indonesia Investment Promotion on Digital Economy"

27 ตุลาคม พ.ศ. 2563

       ด้วย สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย กำหนดจัด Webinar ภายใต้หัวข้อ "Indonesia Investment Promotion on Digital Economy" ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 - 11.00 น.

       โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โอกาสการลงทุนธุรกิจ Digital Economy ในอินโดนีเซีย  และเสริมสร้างความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างอินโดนีเซียและไทย และสร้างเครือข่าย Startup ระหว่างอินโดนีเซียและไทย

       สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://tinyurl.com/y2t25k86  ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย กรุงเทพฯ 02 - 252 3135 - 40