ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เชิญเข้าร่วมประชุมประจำปีด้านการลงทุนในรูปแบบออนไลน์

21 ตุลาคม พ.ศ. 2563

      ผู้จัดการประชุม Annual Investment Meeting (AIM) ประสงค์จะเชิญประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมประจำปีด้านการลงทุนในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2563 ภายใต้หัวข้อ Reimagining Economies: The Move Towards a Digital, Sustainable and Resilent Future โดยมีประเด็นทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ อาทิ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct investment: FDI) ธุรกิขวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ธุรกิจ Startup เมืองอนาคต และประเด็นหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One Belt One Road) ซึ่งการประชุมในปีที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 16,000 คน จาก 143 ประเทศเข้าร่วม

      สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกกลางและแอฟริกา กองตะวันออกกลาง โทร. 0 2203 5000 ต่อ 12044