ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์: ข่าวสารของบริษัท The Heavy Electrical Complex (HEC) ของปากีสถาน

7 มกราคม พ.ศ. 2564

      ด้วยสถานทูตปากีสถานประจำประเทศไทย ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท The Heavy Electrical Complex (HEC) ให้กับนักลงทุนไทยที่สนใจ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ