ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์: การเปิดรับข้อเสนอจากผู้ประกอบการสตาร์อัพ (Startup)

26 มกราคม พ.ศ. 2564

     ด้วยกระทรวงกาต่างประเทศได้รับหนังสือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอจากผู้ประกอบการสตาร์อัพ (Startup) เพื่อเสนอการแก้ไขปัญหาและความท้าทายด้านการเกษตรด้วยดิจิทัลในสาธารณรัฐยูกันดา และด้านการเข้าถึงบริการทางการเงิน (financial inclusion) ในสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ภายใต้โครงการ "SDG Impact Accelerator" (SDGia) 

     ผู้ประกอบการสตาร์อัพที่สนใจ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/presscenter/pressreleases/2020/12/sdgia.html