ข่าวสารประเทศตลาดใหม่และอื่นๆ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และประเทศกลุ่ม GCC เริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในปี 2561

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560