ข่าวสารประเทศตลาดใหม่และอื่นๆ

โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม: ทางเลือกใหม่สู่การเติบโตด้านพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนของเอธิโอเปีย

2 มิถุนายน พ.ศ. 2560