ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

ผอ.สพพ. เผย พม่าเล็งดึงต่างชาติลงทุนสนามบิน ชี้เป็นโอกาสดีของเอกชนไทย

2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ผอ.สพพ. เผย พม่าเล็งดึงต่างชาติลงทุนสนามบิน  ชี้เป็นโอกาสดีของเอกชนไทย

      นายธีระศักดิ์ มงคลโภชน์ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (สพพ.) หรือ NEDA เปิดเผยว่า ทางสำนักงานได้เข้าเจรจากับรัฐบาลพม่า เพื่อสนับสนุนสินเชื่อโครงการ ให้แก่โครงการปรับปรุงและพัฒนาสนามบินในพม่าใน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย เนย์ปิดอว์ ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และทวาย แต่รัฐบาลพม่าปฏิเสธการสนับสนุนโครงการดังกล่าว ดยยืนยันว่าจะปรับปรุงสนามบินทั้งหมดภายใต้สัมปทานรูปแบบเอกชนเข้าร่วมลงทุนกับรัฐ (พีพีพี)

      "นี่เป็นโอกาสดีสำหรับเอกชนไทย ที่จะหาลู่ทางเข้าไปศึกษาสภาพสนามบินแต่ละแห่งของพม่า เพื่อเตรียมยื่นแผนเสนอประมูลร่วมลงทุนกับรัฐบาลพม่า ต่อไป" นายธีระศักดิ์ กล่าว

       อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าจะมีบริษัทเอกชนจากหลายประเทศสนใจเสนอเข้าร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวเช่นกัน เนื่องจากที่ผ่านมามีกลุ่มทุนจากหลายประเทศเข้าไปดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านโครงสร้างพื้นฐานในพม่า เช่น จีน ญี่ปุ่น และเมื่อมีตัวเลือกมาก รัฐบาลพม่า ก็อาจใช้ระยะเวลาในการพิจารณานาน ดังนั้น เอกชนไทยที่สนใจเข้าร่วม จึงต้องพิจารณาแผนให้ดี เพราะมีการแข่งขันสูง นายธีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับภาพรวมรายละเอียดการปรับปรุงสนามบินแต่ละแห่งที่พม่าต้องการนั้น เช่น การปรับปรุงอาคาร การขยายพื้นที่สนามบิน การปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัย การดูแลเรื่องเรดาร์ให้ได้มาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

       ปัจจุบันพม่ากำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภท อาทิ ไฟฟ้า ประปา เมือง โครงข่ายถนน เพื่อให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่าง รวดเร็ว พร้อมรองรับการเข้ามาของ นักลงทุน พม่าจึงยังต้องการสินเชื่อ จำนวนมหาศาลสำหรับดำเนินโครงการ สำนักงานจะเข้าไปให้การสนับสนุนเงินกู้เงื่อนไขผ่อนปรน ระยะเวลาให้กู้ 20-30 ปี แก่โครงการไฟฟ้า ประปา เมือง เป็นหลัก เนื่องจากเป็นกลุ่มโครงการที่พม่าไม่ได้เปิดในรูปแบบพีพีพี

       ทั้งนี้ ไทยถือเป็นนักลงทุนต่างชาติใหญ่อันดับ 2 ของพม่า โดยมีเม็ดเงินลงทุนระหว่างปี 2531-เดือน ก.ย. 2556 ประมาณ 9,980 ล้านเหรียญสหรัฐ รองจากอันดับ 1 คือ จีนลงทุนรวม 1.419 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ

 

http://www.posttoday.com/ธุรกิจ-ตลาด/AEC/288785/พม่าเล็งดึงต่างชาติลงทุนสนามบิน

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน , ข้อมูลการลงทุน