ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

โอกาสการเปิดเสรีน่านฟ้ากัมพูชา

25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

                       หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้กัมพูชามีเศรษฐกิจที่เติบโต มาจากการเปิดน่านฟ้าเสรีในอาเซียน ซึ่งกัมพูชา มีจุดแข็งเรื่องภูมิประเทศ ผลักดันการบินให้เติบโตโดยกัมพูชาไม่เจอภัยธรรมชาตินัก การเมืองมีเสถียรภาพ และต้นทุนด้านแรงงานไม่สูง ทำให้อาจกลายเป็นฮับการบินที่สำคัญในอนาคตเศรษฐกิจประเทศกัมพูชากำลังมีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะธุรกิจการท่องเที่ยว โดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญคือเรื่องของการเปิดน่านฟ้าเสรี อัคราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ประจำกรุงพนมเปญ และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เปิดเผยว่า การเปิดเสรีน่านฟ้า เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวในกัมพูชาเติบโตมากขึ้น และมีผลขยายไปถึงภาคการลงทุนด้วย เพราะมีความสะดวกสบายในการเดินทางและขนส่งมากกว่าแต่ก่อนขณะเดียวกันก็เป็นการเอื้ออำนวยให้ภาคเอกชนพร้อมที่จะลงทุนในกัมพูชามากขึ้น โดยเฉพาะเงินลงทุนจากต่างชาติ โดยมีประเด็นเศรษฐกิจอื่นๆ เอื้ออำนวยด้วย อาทิ เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ย ปีละ 7% ทั้งกัมพูชาไม่ค่อยมีปัญหาภัยพิบัติ การเมืองมีเสถียรภาพ และแรงงานที่ยังราคาถูก อยู่ที่เพียงเดือนละ 128 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 4,000 กว่าบาทกรณีการเปิดน่านฟ้าเสรีในอาเซียน พัฒนาการที่เด่นชัดที่สุด คือ การขยายตัวเชิงปริมาณและคุณภาพของสายการบินใหม่ ๆ โดยเฉพาะสายการบินต้นทุนต่ำที่เติบโตอย่างรวดเร็วในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น สายการบินนกแอร์ของไทย ไทเกอร์ แอร์เวย์สของสิงคโปร์ เซบู แปซิฟิกของฟิลิปปินส์ ไลอ้อนแอร์ ของอินโดนีเซีย เวียดเจ็ทแอร์ ของเวียดนาม ลาวเซ็นทรัลแอร์ไลน์ สายการบินที่เอกชนถือหุ้นทั้งหมดแห่งแรกของลาว รวมไปถึง โกลเด้น เมียนมา แอร์ไลน์ สายการบินต้นทุนต่ำน้องใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อปี 2555สำหรับนโยบายการเปิดน่านฟ้าของกัมพูชา เลขาธิการสภาธุรกิจ ไทย-กัมพูชา มองว่า จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักธุรกิจจากไทยและทั่วโลกเข้าไปลงทุนในกัมพูชาสะดวกขึ้น ส่วนในเรื่องที่ไทย ยังมีปัญหาเรื่องมาตรฐานสายการบินอยู่นั้น จะไม่กระทบไทยในตอนนี้ เพราะสายการบินของไทย ยังมีขนาดใหญ่กว่า แต่ปัญหาอาจจะไปกระทบกับสายการบินต้นทุนต่ำที่มีเส้นทางในกัมพูชาเอง

CR:http://www.krobkruakao.com/