ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

เปิดแนวรุก-บุกลงทุน AEC : ชี้ช่องทางการลงทุนในตลาดกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไนฯ

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คลิกเพื่อดาวน์โหลด>>เอกสารประกอบการสัมมนา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559