ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

ประชาสัมพันธ์: โครงการเจาะตลาดกลุ่มสินค้า Supply Chain (เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต เช่น สินค้าวัตถุดิบ วัสดุและส่วนประกอบ และเครื่องจักร เป็นต้น) ในเวียดนามตอนใต้ ณ นครโฮจิมินห์

26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

     ด้วย สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงฮานอย (บีโอไอ) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดจัดโครงการเจาะตลาดกลุ่มสินค้า Supply Chain (เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมการผลิต  เช่น สินค้าวัตถุดิบ วัสดุและส่วนประกอบ และเครื่องจักร เป็นต้น) ในเวียดนามตอนใต้ ณ นครโฮจิมินห์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  ณ ห้อง Ballroom 1 โรงแรม Sheraton Saigon Hotel & Towers เขต 1 นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม 

     ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1. พื้นที่ส่วนจัดแสดงพิเศษเพื่อโชว์ศักยภาพสินค้ากลุ่ม Supply Chain ของไทย และ 2. กิจกรรมเจรจาการค้าแบบออนไลน์และออฟไลน์

     โดยสามารถสมัครเข้าร่วมงานผ่าน เว็บไซด์ https://drive.ditp.go.th ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 รายละเอียดโครงการและกำหนดปรากฎตามเอกสารแนบ