ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ประจำประเทศไทย เชิญนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงาน International Exhibition and Conference “Oil & Gas Uzbekistan” (OGU) ครั้งที่ 21

9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ประจำประเทศไทย เรียนเชิญนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงาน  International Exhibition and Conference “Oil & Gas Uzbekistan” (OGU) ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์จัดแสดงแห่งชาติ “Uzexpocentre” กรุงทาชเคนท์ ประเทศอุซเบกิสถาน

ภายในงาน นักธุรกิจจะได้พบปะพูดคุยกับหน่วยงานรัฐบาลของอุซเบกิสถานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลเชิงลึกและทันสมัยเกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรม รวมทั้งโครงการพัฒนาต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://oilgas.uz/

 

 กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ