ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการลงทุน ดำเนินการ บำรุงรักษา และบริหารจัดการสถานที่พักแรม ณ สวนสาธารณะเบรากัส ประเทศบรูไนฯ

16 มกราคม พ.ศ. 2561

กระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไนดารุสซาลาม ขอเชิญชวนผู้ประกอบการลงทุน ดำเนินการ บำรุงรักษา และบริหารจัดการสถานที่พักแรม ณ สวนสาธารณะเบรากัส  ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

สวนสาธารณะเบรากัส เป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวสำหรับการจัดกิจกรรมสันทนาการและเป็นสถานที่พักผ่อนริมทะเลทางตอนเหนือของบรูไนฯ อยู่ห่างจากบันดาร์เสรีเบกาวันไปทางเหนือประมาณ  18  กิโลเมตร มีพื้นที่อนุรักษ์ป่าไม้ขนาดประมาณ 3.48 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นป่าฝนเขตร้อน และมีอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 23 องศาเซลเซียส ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  rfp@mprt.gov.bn  โดยแจ้งข้อมูล ได้แก่ 1) ชื่อผู้ติดต่อ 2) ตำแหน่ง 3) รายละเอียดการติดต่อ  4) ประวัติย่อของบริษัท โดยนำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในซองจดหมายปิดผนึกไปยังกระทรวงทรัพยากรพื้นฐานและการท่องเที่ยวบรูไนฯ ภายในวันที่ 30  มกราคม 2561 ภายในเวลา 14.00 น. โดยจ่าหน้าซอง ดังนี้

 

 

MPRT/RFP/2017/17

PROPOSALS TO INVEST, OPERATE, MAINTAIN AND MANAGE THE CAMPING SITE AT

BERAKAS FOREST RECREATION PARK (BFRP) IN BRUNEI DARUSSALAM

Tender Box

Ground Floor

Ministry of Primary Resources and Tourism

Jalan Menteri Besar, Bandar Seri Begawan, BB3910

Brunei Darussalam