ข่าวประชาสัมพันธ์

Bahrain-Thailand Investment Opportunities and Business Networking Thursday 19, April 2018 One Start One Stop Investment Center (OSOS) 18th Floor, Charmchuri Square, Bangkok

5 เมษายน พ.ศ. 2561
กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจัดงาน Business networking with Bahrain-Thai Business Council ” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 เนื่องในโอกาสที่ Shaikh Daij bin Isa Al Khalifa ประธานสภาธุรกิจ ASEAN-Bahrain และคณะนักธุรกิจบาห์เรน มีกำหนดการมาเยือนประเทศไทยเพื่อศึกษาโอกาสทางการค้าการลงทุนระหว่างไทย-บาห์เรน ในภาคธุรกิจต่างๆ อาทิ อัญมณีและเครื่องประดับ เสื้อผ้าและสิ่งทอ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจสปา ธุรกิจด้านสุขภาพและการท่องเที่ยว พร้อมบริการให้คำปรึกษาการประกอบธุรกิจและการลงทุนในประเทศบาห์เรน ในวันดังกล่าวด้วย
ในโอกาสนี้ สำนักงาน จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน “Business networking with Bahran-Thai Business Council” ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวสรัลลักษณ์ สายสุริยา โทรศัพท์ 02 553 8336 หรือนางสาวเทวิกา เกษมสุข โทรศัพท์ 02 553 8111 ต่อ 6160 และหากท่านประสงค์เข้าร่วมงานกรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2560