ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน Kuwait Investment Forum 2018

9 มีนาคม พ.ศ. 2561

หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนคูเวต (The Kuwait Direct Investment Promotion Authority-KIDIPA) ร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมคูเวต (The Kuwait Chamber of Commerce and Industry-KCCI) ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ของเจ้าครองรัฐคูเวต มีกำหนดจัดงาน Kuwait Investment Forum ครั้งที่ 2 (KIF2018) ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรม Jaber Al-Ahmad ประเทศคูเวต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลคูเวตในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการลงทุนในคูเวต ที่เน้นให้ภาคเอกชนมีบทบาทนำในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม และความสามารถในการแข่งขัน โดยมีผู้เข้าร่วม อาทิ เจ้าหน้าที่่ระดับสูงของรัฐบาลคูเวต นักลงทุนท้องถิ่นและนักลงทุนต่างประเทศ ผู้บริหารและผู้นำในภาคอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาทางธุรกิจและสถาบันการเงิน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ http://kif.kdipa.gov.kw/