ข่าวประชาสัมพันธ์

Direct Investors’ Summit Nigeria 2018

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

งาน Direct Investors’ Summit Nigeria 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย

เพื่อเชิญนักลงทุนที่มีความประสงค์เข้าไปลงทุนในไนจีเรีย ในสาขาเกษตร พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ การคมนาคม การผลิตและแปรรูป

โดยมีการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนต่างชาติและนักธุรกิจไนจีเรีย

 

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 0 2203 5000 ต่อ 12063