ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน The International Fair of Agricultural Investment and Technology ครั้งที่ 13 (SIAT2018)

24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เชิญเข้าร่วมงาน The International Fair of Agricultural Investment and Technology ครั้งที่ 13 (SIAT2018) ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้า EL Kram กรุงตูนิส สาธารณรัฐตูนิเซีย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. งาน SIAT2018 เป็นงานแสดงสินค้าชั้นนำด้านการเกษตรของตูนิเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมด้านการเกษตรและการประมง ในพื้นที่จัดแสดงประมาณ 15,000 ตารางเมตร มีผู้แสดงสินค้าจำนวน 300 รายจาก 30 ประเทศ และมีผู้เข้าชมประมาณ 20,000 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้ผลิตด้านการเกษตร ผู้ค้า เจ้าของเรือ ผู้ผลิตสินค้า ผู้จัดหาสินค้า นักวิจัย นักประดิษฐ์นวัตกรรม และนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อเจาะตลาดในภูมิภาคแอฟริกา ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

2. ผู้จัดงานได้ทำการประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวทั่วโลก และสามารถอำนวยความสะดวกในการจัดการหารือในรูปแบบ Business to Business สำหรับนักลงทุนที่สนใจ หากได้รับการร้องขอ

3. ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.apia.com.tn หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ prom.agri@apia.com.tn

 

Brochure SIAT 2018