ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน 10th International Investment Conference ''Sarajevo Business Forum 2019"

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

      ด้วยกระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ว่ากระทรวงการต่างประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา จัดงาน 10th International Investment Conference ''Sarajevo Business Forum 2019" ระหว่างวันที่ 17 - 19 เมษายน 2562 ณ กรุงซาราเยโว โดยจะมีการนำเสนอโครงการและโอกาสการลงทุนในสาขาการเกษตร พลังงาน การศึกษา การเงิน โครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังรายการเอกสารแนบ

     ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://sarajevobusinessforum.com และติดต่อผู้จัดงานฯ ได้โดยตรงทางอีเมล lejla.huskic@bbi.ba และ admir.meskovic@bbi.ba หมายเลขโทรศัพท์ +387 33 275 204