ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุนของเวียดนาม

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

BOI ร่วมกับ Foreign Investment Agency (FIA) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐทำหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนในเวียดนาม ได้จัดกิจกรรมให้คำปรึกษาด้าน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในเวียดนามให้กับนักธุรกิจไทยที่มีความสนใจเข้าไปลงทุนในเวียดนาม ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 – 16.00 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (รับจำนวนจำกัด) และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนวรัตน์ โทร. 02 553 8183 E-mail: navarat.p@boi.go.th

 

จดหมายเชิญ

 

แบบตอบรับ