ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดระยอง

2 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณระพีพรรณ ศรศึก Tel: +66 2553 8111 Ext.6163 Email: raphiphan@boi.go.th