ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์: งาน India Healthcare Week 2020: Redefining Healthcare Ecosystem

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

      หน่วยงาน Confederation of Indian Industry (CII) จัดงาน India Healthcare Week 2020: 'Redefining Healthcare Ecosystem' ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้