ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์: สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน: AiTi

3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

     สถาบันที่ปรึกษาอัจฉริยะด้านการค้าและการลงทุน (Advisory Institue for Trade and Investment by TCC: AiTi) ภายใต้การดำเนินงานของหอการค้าไทย สถาบันให้บริการด้านข้อมูลเศรษฐกิจ บทวิเคราะห์ และบทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุน Factsheet ข้อมูลสำคัญของกลุ่มประเทศ CLMV (รายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี) ที่มีความทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของสถาบันฯ รวมถึงโครงการ Mentor และ Mentee ที่ผู้ประกอบการจะได้รับคำแนะนำและคำปรึกษาจาก Mentor ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงแบบ one by one 

     ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://aiti.thaichamber.org/home หรือติดต่อสถาบันฯที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6976357-8 หรือทางอีเมล์: aiti@thaichamber.org