ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

 • AEC สร้างโอกาสผู้ประกอบการสตูล

  จังหวัดสตูล มีการค้าชายแดนโดยเฉพาะกับประเทศมาเลเซียมายาวนานผู้ประกอบการควรมีความตื่นตัว เมื่อ AEC เปิดตลาดจะกว้างขึ้นเป็นฐานการผลิตเดียว ประชากรเพิ่มมากขึ้น มีการลงทุนเพิ่มขึ้น กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงได้ร่วมมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล จัดสัมมนาเรื่อง "AEC: สร้างโอกาสและพัฒนาผู้ประกอบการจังหวัดสตูล" เพื่อให้ผู้ประกอบการจังหวัดสตูลได้ศึกษาหาโอกาส ช่องทางที่มีความถนัดและชำนาญ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากAEC ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ จำนวนกว่า 200 คน

  • 27 มีนาคม พ.ศ. 2557
  • Read more
 • เมย์แบงก์ กิมเอ็ง กรุ๊ป จัดการประชุมใหญ่ INVEST ASEAN 2014

  นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง(ประเทศไทย) เปิดเผยว่า เมย์แบงก์ กิมเอ็ง กรุ๊ป เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ในหัวข้อ การลงทุนในอาเซียน 2014 หรือ INVEST ASEAN 2014 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2014 ณ โรงแรมฟูลเลอร์ตัน ประเทศสิงคโปร์ เตรียมความพร้อมสำหรับการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)

  • 27 มีนาคม พ.ศ. 2557
  • Read more
 • ทีดีอาร์ไอเตือนผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตดูความคุ้ม-เสี่ยง

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ทำให้ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่สูงมากขึ้น ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ "การย้ายหรือขยายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน" จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนแก่ผู้ประกอบการในระยะสั้น

  • 13 มีนาคม พ.ศ. 2557
  • Read more
 • ธุรกิจโรงแรมไทยท้าทาย

  ข้อผูกพันการค้าบริการเสรีภายใต้ AEC ฉบับที่ 8 ล่าสุด ไทยเปิดโอกาสให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ถึง 70% ในธุรกิจโรงแรมเป็นครั้งแรก หลังจากสงวนเพดานไว้ที่ 49% มาโดยตลอดการเจรจาทั้ง 7 ฉบับที่ผ่านมา การเจรจาเปิดเสรีด้านการค้าบริการภายใต้ข้อตกลง ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) มีการจัดทําข้อผูกพันเพื่อเปิดตลาดการค้าบริการในสาขาต่างๆ

  • 13 มีนาคม พ.ศ. 2557
  • Read more
 • "นครชัยแอร"เตรียมเข้าตลาดหุ้น พร้อมลุย พม่า เขมร รองรับการเปิดเสรีอาเซียนในปี 2558

  นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร กรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและทรัพยากรบุคคล บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ผู้ให้บริการรถร่วมบริการโดยสาร เปิดเผยว่า ในปี 2558 นครชัยแอร์ จะเข้าไประดมทุนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่วนภายในปี 2557นี้ นครชัยแอร์ ได้เตรียมแผนลงทุนเพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท

  • 13 มีนาคม พ.ศ. 2557
  • Read more