ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

 • เสวนาวัดความพร้อมธุรกิจไทย...ก่อนตัดสินใจลงทุนในยุค AEC

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดเสวนา "วัดความพร้อมธุรกิจไทย...ก่อนตัดสินใจลงทุนในยุค AEC" เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนและสนใจทั่วไปในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 42

  • 4 เมษายน พ.ศ. 2557
  • Read more
 • ถั่วเหลืองกัมพูชาดาวรุ่งส่งออกในตลาดอาเซียน

  สศก. เผยถั่วเหลืองกัมพูชาเป็นสินค้าดาวรุ่งส่งออกในตลาดอาเซียน หลังรัฐบาลกัมพูชาส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก ชี้ตลาดหลักอยู่ที่ไทย-เวียดนาม

  • 4 เมษายน พ.ศ. 2557
  • Read more
 • ธนาคารกลางอาเซียน ผลักดันนโยบายการเงินร่วมกัน

  สื่อท้องถิ่นของพม่ารายงานว่า รองผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้พบปะกันที่กรุงเนปิดอว์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการบังคับใช้นโยบายทางการเงิน และบริการทางธนาคารในอาเซียนให้สอดคล้องกับกรอบการทำงานด้านการเงินของอาเซียน

  • 4 เมษายน พ.ศ. 2557
  • Read more
 • พม่าโหมแปรรูปไม้ เฟอร์นิเจอร์ไทยยิ้มรับวัตถุดิบ

  ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ยิ้มรับวัตถุดิบเพิ่ม หลังพม่าส่งเสริมแปรรูปไม้มากขึ้น พร้อมเริ่มแบนส่งออกซุงวันนี้ นายธนัญ อุ่นโกมล รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จะได้รับผลดีจากการยกเลิกส่งออก ไม้ซุงของประเทศพม่า

  • 3 เมษายน พ.ศ. 2557
  • Read more
 • งาน มหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดหนองคาย

  “มหกรรมการค้าลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดหนองคาย” เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน การบริการ การคมนาคม และการท่องเที่ยว

  • 3 เมษายน พ.ศ. 2557
  • Read more