ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

นายจรัมพร โชติกเสถียร ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผย

3 เมษายน พ.ศ. 2557

           นายจรัมพร โชติกเสถียร ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า วันที่ 4 เม.ย.นี้ ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน จะร่วมลงนามจัดตั้งดัชนีอาเซี่ยน ฟุตซี่ สตาร์ ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย เพื่อเป็นดัชนีการลงทุนในหุ้น 30 ตัวหลักซึ่งมาจาก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย นับเป็นครั้งแรกที่มีดัชนีร่วมกัน

 

http://www.ryt9.com/s/tpd/1868553

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน , ข้อมูลการลงทุน