ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

สื่อท้องถิ่นของพม่ารายงานว่า รองผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้พบปะกันที่กรุงเนปิดอว์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการบังคับใช้นโยบายทางการเงิน และบริการทางธนาคารในอาเซียนให้สอดคล้องกับกรอบการทำงานด้านการเงินของอาเซียน

4 เมษายน พ.ศ. 2557

      สื่อท้องถิ่นของพม่ารายงานว่า รองผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ได้พบปะกันที่กรุงเนปิดอว์ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการบังคับใช้นโยบายทางการเงิน และบริการทางธนาคารในอาเซียนให้สอดคล้องกับกรอบการทำงานด้านการเงินของอาเซียน
      พม่าเป็นประธานจัดการประชุมรองผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียนครั้งที่ 22 ซึ่งเปิดฉากขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งประเทศพม่าเมื่อวานนี้ โดยจะมีการรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมผู้ว่าการธนาคารกลางของอาเซียนในวันศุกร์

      ขณะเดียวกัน การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน (AFMM) ระยะเวลา 3 วันที่กรุงเนปิดอว์ ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อวานนี้ มุ่งเน้นที่หัวข้อต่างๆกว่า 20 ประเด็นเช่น ความร่วมมือด้านการเงินระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-53/27748-az180.html

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน , ข้อมูลการลงทุน