ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ยิ้มรับวัตถุดิบเพิ่ม หลังพม่าส่งเสริมแปรรูปไม้มากขึ้น พร้อมเริ่มแบนส่งออกซุงวันนี้ นายธนัญ อุ่นโกมล รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จะได้รับผลดีจากการยกเลิกส่งออก ไม้ซุงของประเทศพม่า

3 เมษายน พ.ศ. 2557

          ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ยิ้มรับวัตถุดิบเพิ่ม หลังพม่าส่งเสริมแปรรูปไม้มากขึ้น พร้อมเริ่มแบนส่งออกซุงวันนี้ นายธนัญ อุ่นโกมล รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จะได้รับผลดีจากการยกเลิกส่งออก ไม้ซุงของประเทศพม่า ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.นี้ เนื่องจากพม่ายังอนุญาตให้ส่งออกไม้แปรรูปต่อไป ซึ่งผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยนำเข้าไม้แปรรูปจากพม่าเป็นวัตถุดิบ นโยบายของพม่ายังเป็นการกระตุ้นให้มีการลงทุนแปรรูปไม้ในประเทศเพื่อส่งออกมากขึ้น โดยเฉพาะไม้สัก เนื่อง จากสร้างมูลค่าทางการค้าให้กับพม่า ค่อนข้างสูง ซึ่งถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ทั้งนี้ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ของไทยได้เตรียมตัวรับผลกระทบจากนโยบายห้าม ส่งออกไม้ซุงมานานแล้ว โดยเตรียมสต๊อกสินค้าไม้แปรรูปจากพม่าไว้จำนวนมาก หรือคาดว่ามีพอใช้ประมาณ 2 ปี ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการไม้แปรรูปในพม่าต่างเร่งระบายสินค้า เนื่องจากไม่มั่นใจว่ารัฐบาลพม่าจะประกาศยกเลิกการส่งออกไม้แปรรูปด้วยหรือไม่ในอนาคต ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการไทยสามารถซื้อสินค้ามาตุนได้

          "เฟอร์นิเจอร์ไม้สักของไทยใช้ไม้สักจากพม่าเกือบ 100% ในกรณีที่เป็นสินค้าคุณภาพดี เกรดสูง แต่หากเป็นสินค้าเกรดรองลงมาจะใช้ไม้สักจากสวนป่าของไทย ปัจจุบัน ไทยเป็นผู้นำเข้าไม้สักแปรรูปรายใหญ่ของพม่า ไม่ได้มีประเทศอื่นๆมา แย่งกว้านซื้อวัตถุดิบ ส่วนผู้ประกอบการไทยที่ทำไม้สักก็มีน้อยราย และส่วนใหญ่ก็ทราบเรื่องการปรับนโยบายมานานแล้ว" นายธนัญ กล่าว

http://www.posttoday.com/ธุรกิจ-ตลาด/AEC/286880

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน , ข้อมูลการลงทุน