ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

ในกรอบของงาน รัฐมนตรีบุ่ยกวางวิงห์และเจ้าหน้าที่การค้าเขต Lombardy ได้ทำพิธีเปิดตัวสำนักงานตัวแทนเศรษฐกิจและการค้าของเวียดนามประจำมิลาน

8 เมษายน พ.ศ. 2557
      (VOVworld) – เมื่อเช้าวันที่ 4 เมษายน ณ สำนักงานของสหพันธ์วงการเจ้านายเขต Lombardy ประเทศอิตาลีหรือ Assolombarda ได้มีการจัดการสัมมนาโต๊ะกลมเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนเวียดนาม - อิตาลีและพิธีเปิดตัวสำนักงานตัวแทนทางเศรษฐกิจและการค้าของเวียดนามประจำเขต Lombardy ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่พัฒนาที่สุดของอิตาลีและเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำแห่งหนึ่งของยุโรป
      ในการกล่าวปราศรัย ณ การสัมมนา นาย Alessandro Spada รองประธานของ Assolombarda เผยว่า สถานประกอบการในเขต Lombardy ให้ความสนใจเป็นอย่างมากต่อการส่งออกและขยายตลาดลงทุนกับบรรดาประเทศเอเชีย โดยเฉพาะเวียดนาม ดังนั้นการจัดการสัมมนาครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีให้สถานประกอบการศึกษาบรรยากาศการลงทุนในเวียดนาม ส่วนนายบุ่ยกวางวิงห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนามให้คำมั่นว่า เวียดนามจะสนับสนุนและพร้อมที่จะช่วยเหลือสถานประกอบการอิตาลีและในเขต Lombardyเดินทางไปศึกษาตลาดและปฏิบัติความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนกับเวียดนามเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย

     ในกรอบของงาน รัฐมนตรีบุ่ยกวางวิงห์และเจ้าหน้าที่การค้าเขต Lombardy ได้ทำพิธีเปิดตัวสำนักงานตัวแทนเศรษฐกิจและการค้าของเวียดนามประจำมิลาน

 

http://vovworld.vn/th-TH/ขาวเดน/การสมมนาเกยวกบการสงเสรมการลงทนและเปดตวสำนกงานการคาเวยดนามประจำมลาน-ประเทศอตาล/228381.vov

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน , ข้อมูลการลงทุน