ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

HA NOI (VNS) - เวียดนามส่งออกร้อยละ 22 ของตลาดอาหารทะเลรวมถึงสหรัฐอเมริกาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2014 กล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของแผนกของการนำเข้าและส่งออก

7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

      HA NOI (VNS) - เวียดนามส่งออกร้อยละ 22 ของตลาดอาหารทะเลรวมถึงสหรัฐอเมริกาในช่วงไตรมาสแรกของปี 2014 กล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของแผนกของการนำเข้าและส่งออก

      ผลประกอบการส่งออกในตลาดนี้ใน 2013 ถึงสหรัฐอเมริกา $ 1520000000 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4 ในช่วง 2012. ในเดือนมกราคม 2014 การส่งออกที่ประสบความสำเร็จ $ 155,630,000 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 87.8 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำในการนำเข้ากุ้งปลาสวายปลาทูน่าและปู

      ในไตรมาสแรกของปี 2014 ส่งออกหลักของอาหารทะเลไปยังสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น กุ้งและปลาสวาย, (คิดเป็นร้อยละ 80 ของการส่งออกอาหารทะเลรวม) มีการเจริญเติบโตที่แข็งแกร่ง (กุ้งขึ้นร้อยละ 163, ปลาสวายขึ้นร้อยละ 44.6) ของตลาดส่งออกอาหารทะเลสามหลักรวมทั้งสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและญี่ปุ่นส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดในปี 2013 และที่จุดเริ่มต้นของ 2014 -. VNS

 

http://vietnamnews.vn/economy/254469/seafood-exports-to-the-us-on-the-increase.html

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน , ข้อมูลการลงทุน