ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

นักธุรกิจจากประเทศเดนมาร์ก, ฮ่องกง, จีน, อินเดีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไทยและสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมชมบ่อแก้วจังหวัดในวันอังคารที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการศึกษาที่มีศักยภาพของจังหวัด

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

     เอเชียและนักธุรกิจสหรัฐได้แสดงความสนใจในการลงทุนในจังหวัดบ่อแก้ว

    นักธุรกิจจากประเทศเดนมาร์ก, ฮ่องกง, จีน, อินเดีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไทยและสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมชมบ่อแก้วจังหวัดในวันอังคารที่จะแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการศึกษาที่มีศักยภาพของจังหวัด

   นักลงทุนที่ได้รับโดยผู้อำนวยการทั่วไปของบ่อแก้วอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรมนาย Champhone Keokangpheng และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดบ่อแก้ว

   บ่อแก้วเป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยวและเป็นบ้านที่สี่ไทยลาวสะพานเชื่อมโยงห้วย Xai กับเชียงรายในประเทศไทย Xiengkhong สะพานที่มีอยู่แล้วการส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัดบ่อแก้วในขณะที่การแข่งขันของนักลงทุนที่จะสงวนที่ดินใกล้ข้าม สะพานให้ลาวสามารถเข้าถึงเมืองท่าที่ดีขึ้นซึ่งจะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นในประเทศและภูมิภาค

   จังหวัดยังมีถนนเชื่อมโยงประเทศไทยไปยังประเทศจีนผ่านทางใหม่ 180 กิโลเมตรลาว 3 เส้นทาง

 

http://www.kpl.net.la/english/news/edn13.htm

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน , ข้อมูลการลงทุน