ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

การปรับปรุงการเชื่อมต่อการขนส่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มการค้าและการลงทุนภายในประเทศบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์-การเจริญเติบโตที่สำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกอาเซียน (BIMP-EAGA) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุลต่านและยาง Di-Pertuan ของบรูไนเมื่อวานนี้กล่าวว่า

12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

      การปรับปรุงการเชื่อมต่อการขนส่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มการค้าและการลงทุนภายในประเทศบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์-การเจริญเติบโตที่สำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกอาเซียน (BIMP-EAGA) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุลต่านและยาง Di-Pertuan ของบรูไนเมื่อวานนี้กล่าวว่า

      ใน titah ที่ 10 การประชุมสุดยอด BIMP-EAGA ในพม่าพระมหากษัตริย์กล่าวว่าการเชื่อมต่อยังคงเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสังเกตเห็นการปรับปรุงหลายในการเชื่อมต่อเช่นความสมบูรณ์ของสะพานเชื่อมโยง Pandaruan บรูไนและมาเลเซียตะวันออก; การอัพเกรดของพอร์ตในมินดาเนา; และ

     เพิ่มขึ้นในการให้บริการการบินระหว่างจุด EAGA

    นี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บริษัท ในการปรับปรุงการไหลของการลงทุนการค้าและการเคลื่อนไหวของคนที่พระมหากษัตริย์กล่าวว่า

    สุลต่านบรูไนเสริมว่า - เป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรี BIMP-EAGA ปีนี้ - จะจัดเซสชั่นร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการขนส่งไปยังตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อจะดีขึ้นในอนุภูมิภาค

    การปรึกษาหา​​รือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีการวางแผนการท่องเที่ยวไปยังที่อยู่บางส่วนของความท้าทายที่ต้องเผชิญกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวว่าพยายามมากขึ้นจะต้องทำในการอนุรักษ์และเรียกหน่วยงานในระดับภูมิภาคเช่นธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) ที่จะช่วยให้ประเทศลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงความชื่นชมกับ ADB เพื่อสนับสนุนโครงการอาเซียนและ BIMP-EAGA สรุป titah ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสริมว่า BIMP-EAGA ควรสนับสนุนการเชื่อมต่อผู้คนไปผู้คนมากขึ้นผ่านกิจกรรมทางสังคมวัฒนธรรม

    10 ประชุมสุดยอด BIMP-EAGA ถูกจัดขึ้นบนสนามของการประชุมสุดยอดอาเซียนในวันที่ 24 Naypyitaw พม่า

 

http://www.bt.com.bn/frontpage-news-national/2014/05/12/connectivity-key-trade-bimp-eaga

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน , ข้อมูลการลงทุน