ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้จัดจำหน่ายสินค้ากระดาษในประเทศอินโดนีเซีย ต้องการหาผู้ร่วมลงทุน

28 เมษายน พ.ศ. 2560

บริษัท PT Benua Kertas ผู้จัดจำหน่ายสินค้ากระดาษ ในประเทศอินโดนีเซีย มีความประสงค์หาผู้ร่วมทุนจากประเทศไทยในการขยายกิจการการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษแบบ extruder laminated (แก้วกระดาษ และกล่องใส่อาหาร) และ/หรือสั่งซื้อเครื่องจักร และจ้างพนักงานควบคุมเครื่องจักรที่มีประสบกาณ์จากไทยมาดำเนินการผลิตในประเทศอินโดนีเซีย


หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถประสานไปยังสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ   ณ กรุงจาการ์ตา

ที่ Email : enquiry@thaitrade.co.id; thaitradejkt@gmail.com


ความต้องการ

1) หาผู้ร่วมทุนในประเทศไทยเพื่อขยายกิจการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษ ที่สามารถผลิต paper cup, lunchbox ได้เอง (ชนิด Extruder Laminated )

2) และ/หรือ สั่งซื้อเครื่องจักร และจ้างพนักงานช่างกลจากประเทศไทยไปประจำการในประเทศอินโดนีเซีย