ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

สศก. เผยถั่วเหลืองกัมพูชาเป็นสินค้าดาวรุ่งส่งออกในตลาดอาเซียน หลังรัฐบาลกัมพูชาส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก ชี้ตลาดหลักอยู่ที่ไทย-เวียดนาม

4 เมษายน พ.ศ. 2557

       สศก. เผยถั่วเหลืองกัมพูชาเป็นสินค้าดาวรุ่งส่งออกในตลาดอาเซียน หลังรัฐบาลกัมพูชาส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออก ชี้ตลาดหลักอยู่ที่ไทย-เวียดนาม

       นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงผลการศึกษาศักยภาพสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ประเทศกัมพูชามีความได้เปรียบในการส่งออกเมล็ดถั่วเหลืองในตลาดอาเซียนอย่างมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งถั่วเหลืองยังมีแนวโน้มเป็นสินค้าส่งออกดาวรุ่งในตลาดอาเซียนของกัมพูชาอีกด้วย เนื่องจากอัตราการขยายตัวของมูลค่าส่งออกถั่วเหลือง และส่วนแบ่งตลาดถั่วเหลืองในอาเซียนของกัมพูชาเพิ่มสูงขึ้น หลังจากที่รัฐบาลกัมพูชาหันมาส่งเสริมการผลิตเพื่อส่งออกอย่างจริงจัง

       ขณะที่การศึกษาพบว่า ประเทศไทยไม่มีศักยภาพและความได้เปรียบในการส่งออกเมล็ดถั่วเหลือง ทั้งในตลาดโลกและตลาดอาเซียน เนื่องจากพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองของไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันไทยสามารถผลิตเมล็ดถั่วเหลืองได้เพียง2-3% ของปริมาณความต้องการใช้ทั้งหมด และต้องพึ่งพาการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศเป็นหลัก

       อย่างไรก็ตาม การรวมเป็นประชาคมอาเซียน จะเป็นโอกาสดีที่ไทยจะนำเข้าถั่วเหลืองจากกัมพูชา เพื่อนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันพืช เป็นต้น ซึ่งจะทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำลงและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายการขนส่งนำเข้า จากเดิมที่ต้องนำเข้าถั่วเหลืองจากบราซิล อาร์เจนตินาและสหรัฐอเมริกา

http://www.posttoday.com/ธุรกิจข-ตลาด/AEC/287201/ถั่วเหลืองกัมพูชาดาวรุ่งส่งออกในตลาดอาเซียน

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน , ข้อมูลการลงทุน