ข่าวสารกลุ่มประเทศอาเซียน

ความคิดเห็นของคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงการวางแผนและการรายงานของกระทรวงการลงทุนต่อสภาคองเกรสในเดือนเมษายนของลาวองค์กรภาครัฐวางแผนที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2013-2014 จากตุลาคม 2013 ถึงมีนาคม 2014 เศรษฐกิจที่ผ่านมาในภาพรวมของอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.6 ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ภายใต้จีดีพีจากทั้งหมดลาวของ 91587000000 สามารถค่าเฉลี่ยรายได้ของคนที่เขา 13500000 หรือ 1.692 ต่อปี

7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

     ความคิดเห็นของคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงการวางแผนและการรายงานของกระทรวงการลงทุนต่อสภาคองเกรสในเดือนเมษายนของลาวองค์กรภาครัฐวางแผนที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2013-2014 จากตุลาคม 2013 ถึงมีนาคม 2014 เศรษฐกิจที่ผ่านมาในภาพรวมของอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.6 ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ภายใต้จีดีพีจากทั้งหมดลาวของ 91587000000 สามารถค่าเฉลี่ยรายได้ของคนที่เขา 13500000 หรือ 1.692 ต่อปี

      แต่การเติบโตในระดับเศรษฐกิจที่คาดว่าจะกำหนดอัตราเฉลี่ยร้อยละ 8.3 ในช่วงปี 2013-2014 ด้วยสาเหตุหนึ่งจากการดำเนินการของการพัฒนาโครงการที่มีการ
ลงทุนในรัฐบาลต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้และรัฐบาลเดียวกันเขายังต้องเผชิญปัญหาการขาดแคลนของที่นั่งค่าใช้จ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต่ำ 6 เดือนของแผนปี 2013-2014 รัฐบาลที่เขาสามารถดำเนินการลงทุนใน ส่วนกลางทั้งหมด 2.469 ซึ่งรวม 2.333 dunno หรือเท่ากับร้อยละ 31 จากปีที่ผ่านมาและอยู่ในสภาพเดียวกับที่เขาต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างประเทศกว่า 3.324 พันล้านหรือกว่า 415 ล้านดอลลาร์สำหรับการดำเนินงานของการลงทุนในภาครัฐ 767 โครงการนี้ดูเหมือนจะได้รับประโยชน์เป็นชาวต่างชาติที่ 624 โครงการและเงินกู้ยืม 57 โครงการตามลำดับ แต่อย่างไรก็ตามสำหรับการลงทุนในประเทศและต่างประเทศของภาคเอกชน ในประเทศจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในช่วง 6 เดือนแรกก็ยังขึ้น713 โครงการมูลค่าการลงทุนกว่า 24458000000 หรือประมาณ 3.060 ล้านดอลลาร์โดยการลงทุนส่วนใหญ่ในพลังงานภาคบริการ และการทำเหมืองแร่ตามลำดับการลงทุนภาคเอกชน เรือที่เพิ่มขึ้น ได้รับการทำทางของเขาคาดว่าเศรษฐกิจของเขายังคงสามารถเติบโต ขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 8.3 ในปีที่แผนสุดท้าย ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นำเสนอรายงานตามผล จากการศึกษาที่จัดทำโดยหน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์ที่จะ แสดงให้เห็นว่าเขามี 1 ใน 10 ประเทศประเทศที่มีการเจริญเติบโตมากขึ้น อย่างรวดเร็วในโลกในปี 2014 คาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับ 2013 ที่ผ่านมา แต่การเติบโต ทางเศรษฐกิจนอกจากนี้เขายังทำเหมืองแร่ ทรัพยากรและธรรมชาติ ของเงินทุนซึ่งสอดคล้องกับ Thongsing Thammavong นายกรัฐมนตรีแถลง ยอมรับว่า"เศรษฐกิจของการเจริญเติบโตที่และอย่างต่อเนื่องยังไม่เป็นที่ สะสมอย่างมั่นคงในพื้นที่ขนาดเล็กไม่เกินยังคงอาศัยทรัพยากรการเก็บเกี่ยววัตถุดิบธรรมชาติและการส่งออก เป็นหลักในการจัดการการใช้ทรัพยากรตามธรรมชาติหลายกรณีไม่ แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและเป็นมิตร. "โดยใบอนุญาตของเขาสำหรับการทำเหมืองแร่ที่ภาคเอกชนที่เขาและ คนต่างชาติเข้ามาใน 470 โครงการในพื้นที่การสำรวจในวงกว้างตาราง 36.300 กิโลเมตร ในประเทศและมีมูลค่าการลงทุนรวมถึง 5.900 ล้านบาทในปี 2013 อดีต 

 

http://lao.voanews.com/content/laos-economy-grew-by-7-point-6-percent-in-the-first-half-of-2013-14/1908511.html

 

หมวดของข่าว : ลงทุนต่างประเทศ , ลงทุนอาเซียน , ข้อมูลการลงทุน